Stichting Fort Buitensluis is in 2013 opgericht door een aantal betrokken inwoners van Numansdorp. De bestuurders zijn vanuit ideële grondslag betrokken bij Fort Buitensluis en zijn onbezoldigd. Op dit moment is er een vacature voor Secretaris.

Als secretaris houd je je bezig met:

 • het maandelijks organiseren en voorbereiden van het bestuursvergaderingen. Je stelt de agenda op en zorgt voor de verslaglegging;
 • het bewaren van de administratie. Deze bestaat uit verslagen van bestuursvergaderingen, overeenkomsten met partners en algemene correspondentie. Correspondentie over verzekeringen en opdrachten aan derden (facturatie) worden beheerd door de penningmeester;
 • het onderhouden van interne en externe contacten en het bestuur hierover informeren;
 • het opstellen van overeenkomsten met camping- en ligplaatshouders. De beheerder zorgt voor distributie en opvolging hiervan;
 • het bijhouden van het rooster van aftreden van bestuursleden en het onderhouden van de gegevens in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Doel van Stichting Fort Buitensluis

Het doel van de Stichting Fort Buitensluis is omschreven in de statuten als:

 • het in stand houden van het fort Buitensluis te Numansdorp;
 • het (doen) beheren van het fort Buitensluis op zodanige wijze dat het authentieke karakter van gebouwen en terreinen behouden blijft en zo mogelijk versterkt wordt;
 • het fort een (semi-) openbare functie te laten vervullen;
 • Indien bovenstaande doelen het noodzakelijk maken en de mogelijkheid doet zich voor zal het fort verworven worden.

  Word jij onze nieuwe Secretaris?

  Vind jij het leuk om ons team te versterken en een bijdrage te leveren aan een mooie toekomst voor Fort Buitensluis? Ben je enthousiast en maak je graag deel uit van een leuke groep vrijwilligers die werkt in een unieke omgeving? Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op met Jack de Leeuw (0651 378 033) voor vragen.