STICHTING FORT BUITENSLUIS

Over

Stichting fort Buitensluis

Stichting Fort Buitensluis is 17 december 2013 opgericht met als doel:

 • Het in stand houden van het Fort Buitensluis;
 • Het (doen) beheren van het Fort Buitensluis op een zodanige wijze dat het authentieke karakter van gebouwen en terreinen behouden blijft en zo veel mogelijk versterkt wordt;
 • Het Fort Buitensluis een (semi-) openbare functie te laten vervullen op het gebied van erfgoed, cultuur en educatie.
 • De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Activiteiten

Vanaf 2013 ontplooit de stichting tal van activiteiten. Zo is het Fort in 2015 voor het eerst opengesteld voor een breed publiek en is intensief met de toenmalige gemeente Cromstrijen gesproken om het Fort te verwerven van Defensie. Met veel partijen is gesproken over de ontwikkeling van het Fort en dat heeft geresulteerd in tal van plannen en ontwerpen, uitmondend in het beleidsplan 2022-2024. Een belangrijke stap is de start van de restauratie en herbestemming in nauwe samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard, de eigenaar van het 13 hectare grote complex.

Op dit moment kent de stichting een winst- en verliesrekening van beperkte omvang, die door covid 19 nogal beïnvloed is. Gelukkig zorgt een groep enthousiaste vrijwilligers voor beperking van kosten voor beheer en onderhoud. De belangrijkste inkomstenbronnen betreffen verhuur van seizoenscampingplaatsen en ligplaatsen in de kleine jachthaven die bij het Fort hoort. De begrotingen tot nu toe bedragen slechts enkele tienduizenden euro’s per jaar.

Hoofdlijnen beleidsplan 2022-2024

De stichting wil Fort Buitensluis openstellen voor een zo breed mogelijk publiek om:

 • het verhaal van de militaire verdediging van het Hollandsch Diep te laten zien
 • culturele bijeenkomsten te organiseren
 • scholieren en leerlingen kennis te laten nemen van het Fort.

Dat willen we doen door een kostendekkende exploitatie te realiseren via:

 • sponsoring
 • activiteiten op het gebied van erfgoed, cultuur en educatie
 • verhuur aan derden voor het vestigen van een horecaonderneming
 • verhuren van ruimte voor verblijfsrecreatie.

Het beleidsplan voorziet in het restaureren en herbestemmen van het hoofdgebouw, het beter ontsluiten en bereikbaar maken van het complex, het aanpassen van het landschap van het Fort naar de oorspronkelijke situatie en het vinden van een uitbaters van horeca en verblijfsrecreatie.

  Bestuur Stichting Fort Buitensluis

  RSIN nummer 853498313

  Het bestuur van Stichting Fort Buitensluis wordt gevormd door:

  Jack de Leeuw, voorzitter
  Freerk de Vries, secretaris
  Michael Bick, penningmeester
  Carin van den Berg, marketing en communicatie

  Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en wordt bijgestaan door beheerders en vrijwilligers

  Contactgegevens bestuur

  Jack de Leeuw (voorzitter)
  E: info@fortbuitensluis.nl
  T: 06 51 37 80 33

  Fort Buitensluis

  Fortlaan 10
  3281 KA Numansdorp

  Volg ons op social media

  Openingstijden

  Bekijk onze agenda voor de planning van de open dagen.

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!