ONTWIKKELING SINDS 2014

Overzicht van de

ontwikkelingen sinds 2014

Inmiddels is er – ondanks een zeer beperkt budget – al veel bereikt. Het terrein is grotendeels toegankelijk gemaakt voor wandelaars en een team van vrijwilligers leidt regelmatig belangstellenden rond, waaronder klassen basisschoolleerlingen.

Het hoofdgebouw is inmiddels veranderd in een plek voor een drankje of versnapering, er is meer ruimte gecreëerd voor het parkeren van fietsen en auto’s. De strekdam is begaanbaar gemaakt en met een operationeel landingsvaartuig kunnen bezoekers een vaartocht op het Hollandsch Diep meemaken. Ook zijn de geschutsopstellingen zichtbaar gemaakt en er is zelfs een derde schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt.

Een groot aantal caravans uit de Vafamil periode is inmiddels van het Fort verdwenen waardoor het karakter van het Fort steeds beter tot zijn recht komt. 

Kansen

Elke vijf jaar inventariseert de Staat of het in haar eigendom verkerende onroerend goed kan of moet worden vervreemd. Fort Buitensluis is typisch een locatie die ooit voor vervreemding in aanmerking zou komen. Een aantal betrokken inwoners van Numansdorp zag dat bijtijds in en ontwikkelde plannen om het Fort te bewaren voor de toekomst. De ideeën werden onder meer weergegeven in deze kansenkaart.

 

Ontwikkelingskader

Omdat de ontwikkeling van Fort Buitensluis een bijdrage moet leveren aan de kernwaarden van de gemeente Hoeksche Waard, stelt de gemeente een aantal kaders vast waarbinnen ontwikkeling plaats mag vinden. Het fort moet in de toekomst een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het dorp, de gemeente en de regio zonder daarbij de bijzondere cultuurhistorische waarde uit het oog te verliezen.

Bekijk hier het Ontwikkelingskader Fort Buitensluis (pdf document).

Plan de Campagne

De stichting is de afgelopen jaren in haar mening gesterkt dat het Fort grote cultuurhistorische waarde heeft en dat het de potentie heeft om een belangrijke rol te vervullen voor de samenleving.

De Stichting Fort Buitensluis zet graag een positieve route uit naar een sprankelende en bruisende toekomst voor Waterfort Buitensluis … de trots van de Hoeksche Waard. 

Fort Buitensluis

Fortlaan 10
3281 KA Numansdorp

Volg ons op social media

Openingstijden

Bekijk onze agenda voor de planning van de open dagen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!