De vorige keren heb ik in de nieuwsbrief al veel verteld over de geschiedenis van het Fort. De laatste keer liet ik een aantal krantenknipsels zien van vroeger waarin het Fort werd genoemd. Ik ga zeker nog meer over de geschiedenis vertellen maar dit keer ben ik gaan zoeken in de Oude Doos en vond een heleboel oude foto´s. Deze wil ik graag met je delen, met wat tekst en uitleg, zodat je een beeld krijgt hoe het vroeger was op het Fort.

De foto’s komen van diverse bronnen zoals o.a. Facebook en de Stichting Menno van Coehoorn.

Rondom het Fort

rondom Fort Buitensluis

De soldaten die vroeger gelegerd waren op “Fort Buitensluis” moesten meestal lopen naar het dorp. De Fortlaan zag er toen, kijkend richting dorp, prachtig uit met aan twee zijden iepenbomen. (Foto uit het archief van Annee Bos)

Bewaakers poseren voor Fort Buitensluis rond 1946

De Mobilisatie in 1914-1918

Nederland bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) neutraal. Dit betekende echter niet dat er niets van de oorlog te merken was. Militairen werden gemobiliseerd om de grenzen tegen een Duitse of Engelse aanval te bewaken. Het gedonder van het zware geschut aan het front in Vlaanderen was tot ver in de provincie te horen.

soldaten bij Fort Buitensluis 1914-1918

Fort Buitensluis Numansdorp. Deze soldaten waren ingekwartierd bij Teunis Groeneweg en Aartje van Gameren. Middelsluissedijk WZ.

militairen bij Fort Buitensluis 1914-1918

Deze militairen uit Sprundel, deden tussen 1914-1918, dienst op het Fort Buitensluis. Zeer waarschijnlijk waren ze ingekwartierd bij de inwoners van Numansdorp.

keukenpersoneel Fort Buitensluis 1918

Keukenpersoneel 1918

Binnenplein Fort Buitensluis 1914 - 1918

1914-1918 binnenplein met bomvrije kazerne

commandantskamer Fort Buitensluis 1915
Commandantskamer bij het Fort Buitensluis 23 maart 1915. Kapitein Tijken, Majoor Roeloffs Valk en Hoofd. Opzichter Oudraad.

Rond 1930

dinamowagen 1930
Tussen 1930-1940 werden op Fort Buitensluis dit soort Dinamowagens met de Nr. 62 tm 65, gebruikt voor de zoeklichten.

Fort Buitensluis 1934

Fort Buitensluis te Numansdorp omstreeks 1934 (bron NIMH-Beeldbank Defensie NL)

luchtfoto 1920 Fort Buitensluis

Luchtfoto uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Op deze foto zijn de bomen op het fort duidelijk te herkennen. De grootste bomen staan langs de zuidzijde. Gezien hun grootte zullen die in het laatste kwart van de 19de eeuw zijn geplant. De kleinere bomen heeft men mogelijk in de tijd rond de Eerste Wereldoorlog geplant. Ook de wilgen langs de walkant zijn hier goed te zien. Een deel ervan is ook nu nog aanwezig. Aan de bovenzijde van de foto is nog de oude fortwachterswoning van de Fam. Maliepaard zichtbaar, met ten zuiden ervan de bijbehorende moestuin. (Herkomst: Beeldbank NIMH)

luchtfoto 1920 Fort Buitensluis

Luchtfoto uit de jaren twintig of dertig van de vorige eeuw. Behalve een groot aantal langs de fort-gracht zijn ook op het fort zelf hoge bomen zichtbaar. Verder staan er bomen langs de dijk achter het fort. Vermoedelijk dient deze beplanting om de contouren van het fort minder tegen de horizon te laten aftekenen.

Mobilisatie 1939

Op 28 augustus 1939 begint de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger, dat uiteindelijk over 300.000 manschappen beschikt.

In de maanden na de mobilisatie plaatst het Nederlandse leger militairen door het hele land en begint het met het voorbereiden van de verdediging voor een eventuele aanval. Stellingen worden verstevigd en soldaten worden getraind. Toch verwacht Nederland geen oorlog: er is groot vertrouwen in de neutraliteit van ons land.

Ingebruikname Fort Buitensluis 1939

Ingebruikname van het Fort

Fort Buitensluis 1939

Strozakken vullen

Strozakken vullen om op te slapen

Houten kribben Fort Buitensluis

Voorbeeld van houten kribben, zoals die waarschijnlijk op het fort aanwezig waren. (Herkomst: NA. Toegang 3.09.25, inv.nr. 193)

Appel afnemen Fort Buitensluis

Appèl afnemen

Aan het werk

Aardappels schillen

Met z’n allen aardappels schillen

Ramen wassen

1939 Dirk Groenenberg uit Klaaswaal, tijdens de mobilisatie op Fort Buitensluis, aan het ramen wassen tijdens corveedienst

Inrichting lange ruimte Fort Buitensluis

Inrichting van één van de grote lange ruimtes

Pomp Fort Buitensluis

De gootsteen is er nog, de pomp helaas niet meer.

Rond 1966

Fort Buitensluis 1966

Ingang Fort Buitensluis 1966

Foto ingang naar Fort Buitensluis 1966, hierop is de oude brug nog te zien

Ingang Fort Buitensluis 1966

Kustgeschut Fort Buitensluis

Foto van bedding voor 24cm kustgeschut met betonnen borstwering op Fort Buitensluis

Fort gezien vanaf oostelijke Havendijk 1966

Fort Buitensluis gezien vanaf oostelijke havendijk 1966

Dit zijn de oude zwart/wit foto’s die ik heb kunnen vinden en heb mogen gebruiken. Als gids vind ik het altijd leuk om dit soort informatie te vinden/krijgen en een archief aan te leggen. Als je dus zelf toevallig nog over oude foto’s van het Fort beschikt of iemand weet die ze nog heeft liggen, schroom dan niet om contact op te nemen. Ik zou ze heel graag willen aan ons archief willen toevoegen.
Tot de volgende keer. Dan neem ik je weer mee voor de rondleiding; deel 4 van de Bomvrije kazerne. Leuk als je dan ook weer meeleest!

Groetjes,
Janet
Gids Fort Buitensluis