Als gids van Fort Buitensluis vind ik het leuk om te speuren naar historische informatie over het Fort. En op het internet kom je tegenwoordig heel veel tegen. Zo vond ik diverse advertenties waarin Fort Buitensluis wordt genoemd.

Hieronder tref je de leukste aan. Ik heb bij sommige advertenties ook nog foto’s ter illustratie en aanvullende informatie kunnen vinden.

Uit de Telegraaf van 13-02-1970

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

De reünie werd gehouden in de benedenzaal van ’t Schippershuis. (Foto’s uit de Collectie van Jopie & Dick Leeuwestein. Beheerd door Museum Hoeksche Waard, in Heinenoord.)

Schippershuis
De militairen zagen er rond 1939-1940 overigens zo uit:

Fort Buitensluis militairen 1939

Bron https://wo2-hoekschewaard.nl/mobilisatie/1940-nederlandse-soldaten-in-de-fortlaan-numansdorp/

 

Uit De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad van 23-04-1909

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 01-03-1946

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

En uit het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 13-12-1946

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

Op deze foto zie je de bewakers voor de ingang van Fort Buitensluis

Fort Buitensluis bewakers

Bron https://wo2-hoekschewaard.nl/nsb/1945-1947-fort-buitensluis-numansdorp-2/

Uit het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 06-08-1948

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

In november 2014 plaatste Jeannette ’t Hooft, één van onze vrijwilligers, een mooie foto van het Openluchtspel op het Fort Buitensluis op Facebook. In 1942 bestond Numansdorp 300 jaar, maar door de Duitse bezetting kon er geen aandacht aan worden besteed. In 1948 werd er veel aandacht aan besteed in combinatie met het 50 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het dorp was op vele plaatsen versierd en journalist Jan H. de Groot schreef een historisch openluchtspel over de opstand van de burgerij tegen de Spaanse overheersing. Dit spel werd 2 keer opgevoerd op het Fort: op 31 augustus en 1 september 1948.

Fort Buitensluis openluchtspel

Fort Buitensluis openluchtspel

Uit het Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde 27-10-1922

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

Rotterdamsch Nieuwsblad 25-08-1887: Er worden gecombineerde oefeningen der Land- en Zeemacht uitgevoerd

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

Is dit niet geweldig leuk om te lezen? Het volledige stuk is te lezen via deze link.

Uit de Haagsche Courant 08-12-1893

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

Diverse personele aangelegenheden werden in deze krant vermeld.

En Het nieuws van den dag: kleine courant 07-12-1893

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

Ge-wel-dig! Wat een bikkel die man.

Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde 05-12-1924

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

En dan lees je dit heugelijke nieuws. Blijkbaar verbleven zij op Fort Buitensluis.

Toen ik echter verder ging zoeken naar deze Jacobus Bastiaan Maarten kwam ik het trieste bericht tegen dat hij in WOII is gearresteerd door de Gestapo en op transport is gezet naar Dachau. Daar kwam hij aan op 15 maart 1945 en hij is bevrijd op 29 april 1945. Na een leven vol duisternis en angsten is hij overleden op 26-11-2009.
Bron: https://www.verzetsmuseum.org/dachau/jacobus-bastiaan-maarten-groeneveld

 

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 03-01-1947

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

Begin 1947 was er nog sprake van een uitbreiding van het kamp. De capaciteit zou worden uitgebreid naar 500 gedetineerden. Een waslijst aan lokale ondernemers leverde diensten en goederen aan het kamp. De in te huren arbeidskrachten waren goedkoop en de werkgelegenheid in het kamp was omvangrijk. Goed nieuws dus voor de opkrabbelende Hoeksche Waardse economie. Echter, schandalen, financieel wanbeleid en nieuwe inzichten bij de Nederlandse overheid zorgden ervoor dat in de zomer van 1947 een onverwacht einde kwam aan het ‘Bewarings- en verblijfskamp Fort Buitensluis’. Zelfs de aanstelling van een nieuwe kampcommandant en een nieuwe administrateur (dus de klerk die met deze advertentie werd gezocht) bleek onvoldoende om het onheil af te wenden.
Bron en voor meer informatie zie https://piershil.com/hoeksche-waard/bewarings-en-verblijfskamp-fort-buitensluis-deel-3/

 

Algemeen Handelsblad 28-12-1883

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

In de andere nieuwsbrieven heb ik al verteld dat er in 1884 diverse wijzigingen, aanpassingen en verbeteringen op het fort hebben plaatsgevonden. Zo werd een aarden wal aan één zijde van de bomvrije kazerne aangelegd en vervolgens moesten aan de andere kant van de kazerne diverse schietgaten worden uitgehakt om ramen van te maken. Deze waren nodig voor meer licht en lucht in de kazerne. Ook zijn er munitieopslagplaatsen gebouwd en een derde (dubbele) kruitmagazijn. Daar zitten nu de zendamateurs in.

 

Uit de Haagsche courant 10-01-1913

Fort Buitensluis historisch krantenartikelFort Buitensluis historisch krantenartikel

Dit is een 24 c.M. ijzeren kanon dat bediend moest worden door zo’n 13 mannen:

Fort Buitensluis kanon

 

Uit de Nieuwe Vlaardingsche courant 25-06-1898 (zoete biezen zijn oevergewassen, een soort riet)

Fort Buitensluis historisch krantenartikel

De familie Vlielander waren de rentmeesters van de Ambachtsheerlijkheid “Cromstrijen” in Numansdorp. In het Hoge Huys aan de Schuringsdijk hebben diverse generaties van de rentmeesters Vlielander gewoond. Deze onderneming beëindigde in de jaren dertig alle lopende contracten met haar pachtboeren en nam de exploitatie van de landerijen zelf in handen. Dit zorgde enerzijds voor veel weerstand bij de pachtboeren, anderzijds kon het zich na 1945 enorm ontwikkelen.

Zelf speuren?

Wil jezelf ook nog eens speuren? Ga je gang. Via deze link kom je op de site van Delpher en daar vind je enorm veel terug!