Disclaimer

Deze website is een initiatief van de Stichting Fort Buitensluis.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of na verloop van tijd verouderd is. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Stichting Fort Buitensluis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van de Stichting komen.

De Stichting heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© Stichting Fort Buitensluis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Alle rechten op de afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan de Stichting Fort Buitensluis en/of aan de rechthebbenden op de in de website opgenomen afbeeldingen en teksten. Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Fort Buitensluis op enige wijze worden gereproduceerd.

Voor aanvragen voor toestemming, suggesties of als u meent dat het copyright is geschonden kunt u zich wenden tot de redactie: info@fortbuitensluis.nl.